Bohoslužobný poriadok

On Top

Recent Stories

11. nedeľa v období cez rok – 16. 06. 2024

10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes 16.6. je tretia nedeľa v mesiaci, kedy vás prosíme o milodary na

10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024

10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes, 9.6. o 15.00 prosíme všetkých birmovancov spolu s rodičmi, aby prišli do

9. nedeľa v období cez rok – 02. 06. 2024

9. nedeľa v období cez rok – 02. 06. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes, 2.6.vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti do farského kostola.

Biblia – veľký príbeh a my v ňom

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk V dňoch 20. – 22.5.2024 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule konalo

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 26. 05. 2024

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 26. 05. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Slávime nedeľu Najsvätejšej Trojice. Dnes, 26.5. vás pozývame k modlitbám v Mariánskom Večeradle do farského

Social Media

New Posts

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

On Trend

Most Popular Stories