14. nedeľa v období cez rok – 07. 07. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, v nedeľu 7. 7. vás pozývame na eucharistickú poklonu do farského kostola sv. Michala so začiatkom o 15.00, kedy sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva, po krátkej tichej poklone o 16.00 bude modlitba svätého ruženca, po nej odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev.

Opakujeme oznam: Sväté omše vo farskom kostole svätého Michala budú v nedeľu z pastoračného dôvodu ráno zmenené od 1.7. až do odvolania takto: 7.15, 8.30 maď., 10.30 a o 18.00.

Sväté omše vo všedné dni sú v prázdninovom režime: v slovenskom jazyku o 6.45 – utorok a štvrtok, a na prvý piatok v mesiaci; v sobotu o 7.15; večer každý deň o 18.00. V maďarskom jazyku v stredu o 16.30.

Pozývame na púť v nedeľu 14.7. k Škapuliarskej Panne Márii do Topoľčianok. Odchod autobusu je o 7.00 ráno spred fary v meste. Členom Ružencového bratstva sa poplatok za autobus hradí z prostriedkov bratstva.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár