13. nedeľa v období cez rok – 30. 06. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, v nedeľu 30. 6. sa uskutoční zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu a v štvrtok od 16.00. Chorých navštívime v dohodnutých časoch.

Počas prázdnin nebude v kostole sv. Jozefa nedeľná svätá omša za účasti detí o 10.00. Sväté omše vo farskom kostole svätého Michala budú v nedeľu z pastoračného dôvodu ráno zmenené od 1.7. až do odvolania takto: 7.15, 8.30 maď., 10.30 a o 18.00.

Od pondelka 1.7. budú sväté omše vo všedné dni v prázdninovom režime: v slovenskom jazyku o 6.45 – utorok a štvrtok, a na prvý piatok v mesiaci; v sobotu o 7.15; večer každý deň o 18.00. V maďarskom jazyku v stredu o 16.30.

V piatok 5.7. je liturgická slávnosť sv. Cyrila a sv. Metoda, slovanských vierozvestov. Je to zároveň štátny sviatok, sväté omše budú iba vo farskom kostole po slovensky o 7.15, o 8.30 po maď. a 10.30 a o 18.00.

Z rozhodnutia otca biskupa Mariána Chovanca bol po dp. kaplánovi Filipovi Gulaim, ktorý odchádza na štúdiá do Ríma, ustanovený do našej farnosti za kaplána dp. Pavol Škovránek, ktorý tri roky pôsobil vo farnosti Prievidza – mesto. Privítame ho v pondelok 1.7. pri večernej svätej omši o 18.00. Ďakujeme nášmu obetavému pánu kaplánovi Filipovi Gulaimu za trojročnú službu vo farnosti a nech to všetko, čo dobré urobil prinesie hojnú úrodu. Sprevádzajme pána kaplána Filipa svojimi modlitbami, aby úspešne absolvoval toto náročné štúdium v Ríme.

Ďakujeme všetkým za zdarný priebeh slávnosti birmovania, asistencii, spevákom, kvetinárke za krásnu výzdobu, pani kostolníčke a nie v poslednom rade animátorom pod vedením pána kaplána. Rovnako veľmi pekne ďakujeme všetkým za prípravu rozlúčkovej „grilovačky“ na farskom dvore.

Vyprosujeme každému z vás požehnané letné prázdninové dni.

Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár