10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, 9.6. o 15.00 prosíme všetkých birmovancov spolu s rodičmi, aby prišli do kostola sv. Jozefa na stretnutie ohľadom birmovky, ktorá bude 29.6. o 10.00. Prosíme priniesť aj milodar na kvety, foto a réžiu.

Dnes, 9.6.vás pozývame na modlitby do Mariánskeho večeradla o 16.30.

Úmysly večerných svätých omší o 18.00 na 2. polrok 2024 sú už všetky obsadené.

Budúcu tretiu nedeľu v mesiaci 16.6. vás prosíme o milodary na energie a opravy našich chrámov. Pán Boh zaplať!

V nedeľu 16.6. bude sláviť zlaté 50. ročné jubileum kňazstva dp. Ladislav Šálka, ktorý pôsobil aj v Leviciach, pri svätej omši o 8.45 po maďarsky a o 10.30 po slovensky.

Oznamujeme rodičom, že od 15. júla do 19. júla vrátane (od pondelka do piatku), organizujeme na fare v meste denný tábor pre deti. Prihlášky do tábora si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár