Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice - mesto

Adresa: Ul. sv. Michala 43

934 01 Levice

Sväté omše

Kostol sv. Michala

Po slovensky

Pondelok – Piatok : 6:45 a 18:00
Sobota : 7:30
Nedeľa : 7:30 / 10:30 / 18:00

Po maďarsky

Streda / Piatok : 16:30

Nedeľa : 8:45

Cez prázdniny v júli a v auguste sú zmeny v slávení svätých omší viď. Novinky a aktuálny Bohoslužobný poriadok.

Kostol sv. Michala

Po slovensky

Pondelok / Streda / Piatok

18:00

Utorok / Štvrtok / Sobota
7:30 / 18:00
Nedeľa
7:30 / 10:30 / 18:00

Po maďarsky

Pondelok / Streda / Piatok
16:30
Utorok / Štvrtok / Sobota
—-
Nedeľa
8:45
V kostole sv. Jozefa cez prázdniny nie sú sväté omše

Kostol sv. Jozefa

Nedeľa

10:00
v zimnom období od 1. adventnej nedele do 2. veľkonočnej nedele vo farskom kostole sv. Michala o 10.30
Spovedanie pred sv. omšou, počas sv. omše alebo aj po nej a k prvému piatku
Streda až Piatok
16.00 – 18.00
Pravidelné spovedanie chorých doma v prvopiatkovom týždni podľa dohody s kňazom. Inokedy kedykoľvek po vzájomnej dohode. Zaopatrovanie v nemocnici: vždy nahlásiť vo fare osobne alebo telefonicky a udať kontakt nahlasovateľa. V bežné dni je pre chorých k dispozícií reholná sestra Konzolátová.

Úradné hodiny vo fare

Pondelok až Piatok
10:00 – 12:00
Pondelok / Streda / Piatok
14:00 – 16:00

Poučenie pred krstom vo fare: každá sobota
09.00

Krst každá párna sobota vo farskom kostole
10:00
Z vážnych dôvodov dohodou aj v inom termíne
pre krsty z inej farnosti treba priniesť písomný súhlas farára z miesta bydliska
Krstný rodič : Podmienky – slobodný od 16. rokov, po birmovke, od manželov sa požaduje sviatosť birmovania aj manželstva
Spovedanie chorých doma prosíme nahlásiť vo fare
Poučenie pred sviatosťou manželstva každý piatok o 19.00 vo fare