12. nedeľa v období cez rok – 23. 06. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 23.6. popoludní o 16.30 vás pozývame do Mariánskeho večeradla vo farskom kostole sv. Michala.

Všetkých, ktorí by mali záujem bližšie spoznať život budúceho blahoslaveného Jána Havlíka, srdečne pozývame v nedeľu 23.6. do pastoračného centra pri kostole Ducha Svätého. O 17.00 sa tu bude premietať nový dokumentárny film Na ceste k dokonalosti. Film mapuje osud Jána Havlíka, prináša vzácne svedectvá o jeho živote a odkaz pre súčasnosť. Máme príležitosť inšpirovať sa príkladom vernosti nášho svätca.

V štvrtok 27. 6. pristúpia k sviatosti zmierenia birmovankyne – dievčatá vo farskom kostole od 16.00. Birmovanci – chlapci pristúpia k sviatosti zmierenia v piatok 28. 6. od 15.00. V štvrtok aj v piatok budú mať ešte nácvik po svätej omši všetci birmovanci. Sviatosť birmovania bude vyslúžená v sobotu 29. 6. pri svätej omši o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala.

V sobotu 29.6. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Už v predvečer slávnosti v piatok 28. 6. budú sväté omše o 16.30 po maďarsky a o 18.00 po slovensky s touto platnosťou. V sobotu 29. 6. v deň slávnosti budú sväté omše vo farskom kostole o 7.30, 10.00 (birmovka a o 18.00. V kostole sv. Jozefa o 16.30, kedy sa na tejto svätej omši zároveň rozlúčime s pánom kaplánom Filipom. Slávnostným hymnom Te Deum sa zároveň poďakujeme za Božiu pomoc a dobrodenia počas uplynulého školského roku. Po svätej omši pozývame na farský dvor na tradičnú grilovačkurôzne hry pre deti.

V nedeľu 30. 6. sa uskutoční zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V nedeľu 30. 6. popoludní o 15.00 bude sláviť svoju primičnú svätú omšu Mgr. Zoltán Višťan v Ipeľskom Predmostí.

Pán Boh zaplať za milodary obetované na energie a údržbu našich kostolov.

Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár