2014

Hromnice

02.02.2014

Hromnice

Ružencové bratstvo voľby

02.02.2014

Ružencové bratstvo voľby

Popolcová streda

05.03.2014

Popolcová streda

Krížová cesta na Kalvárií

09.03.2014

Krížová cesta na Kalvárií

Krížová cesta na Kalvárií

16.03.2014

Krížová cesta na Kalvárií

Krížová cesta

30.03.2014

Krížová cesta

60. narodeniny mons. Ján Bednár

01.04.2014

60. narodeniny mons. Ján Bednár

Krížová cesta na Kalvárií

06.04.2014

Krížová cesta na Kalvárií

Kvetná nedeľa

13.04.2014

Kvetná nedeľa

Zelený štvrtok

17.04.2014

Zelený štvrtok

Veľký piatok - maďarská

18.04.2014

Veľký piatok - maďarská

Veľký piatok - obrady

18.04.2014

Veľký piatok - obrady

Biela sobota

19.04.2014

Biela sobota

Nedela Bozieho milosrdenstva

24.04.2014

Nedela Bozieho milosrdenstva

Prijímanie II a VII

11.05.2014

Prijimanie II a VII

Večeradlo s Pannou Máriou

11.05.2014

Večeradlo s Pannou Máriou

Prijímanie I

18.05.2014

Prijímanie I

Prijímanie v maďarskom jazyku

25.05.2014

Prijímanie v maďarskom jazyku

Prijímanie IV.ZS

01.06.2014

Prijímanie IV.ZS

Birmovka maďarská

07.06.2014

Birmovka maďarská

Letný tábor Pečenice

15.06.2014

Letný tábor Pečenice

Božie telo a krv

19.06.2014

Božie telo a krv

Birmovka

22.06.2014

Birmovka

Kalvaria

27.07.2014

Kalvaria

Ružencové bratstvo

06.09.2014

Ružencové bratstvo

Kalvárske hody

14.09.2014

Kalvarské hody

Krížová cesta Kalvárske hody

14.09.2014

Krížová cesta Kalvarské hody

Svätá omša Kalvárske hody

14.09.2014

Svätá omša Kalvárske hody

Posviacka Trojičného stĺpu

15.09.2014

Posviacka Trojičného stĺpu

Sedembolestná Sv.omša

15.09.2014

Sedembolestná Sv.omša

Misionár Kottra Radko

19.09.2014

Misionar Kottra Radko

Adam Walczuk

21.09.2014

Adam Walczuk

Diakonská vysviacka brata Rajmunda

27.09.2014

Diakonská vysviacka brata Rajmunda

Pobožnosť za všetky duše v očistci

01.11.2014

Pobožnosť za všetky duše v očistci

Animovaný ruženec - Michal Sutka akol.

22.11.2014

Animovaný ruženec - Michal Sutka akol.

Prvá adventná nedeľa

30.11.2014

Prvá adventná nedeľa

Jaslickova slavnosť

20.12.2014

Jaslickova slavnosť

Stedrovečerná omša pre deti

24.12.2014

Stedrovečerná omša pre deti

Jasličková slávnosť

26.12.2014

Jasličková slávnosť

Jasličková slávnosť sv. Michal

26.12.2014

Jasličková slávnosť sv. Michal