2013

Privitanie pana kaplana Svrcka

27.1.2013

Privitanie pana kaplana Svrcka

Hromnice

02.02.2013

Hromnice

Narodeniny-mons-Prochazku

02.02.2013

Narodeniny-mons-Prochazku

Posvatenie kostola a oltara

09.02.2013

Posvatenie kostola a oltara

Popolcová streda

13.02.2013

Popolcová streda

Krížová cesta

17.02.2013

Krížová cesta

Krížová cesta

24.02.2013

Krížová cesta

Krížová cesta

03.03.2013

Krížová cesta

Krížová cesta

10.03.2013

Krížová cesta

Krížová cesta na smutnú nedeľu

17.03.2013

Krížová cesta na smutnú nedeľu

Kvetná nedeľa

24.03.2013

Kvetná nedeľa

Zelený štvrtok

28.03.2013

Zelený štvrtok

Veľký piatok

29.03.2013

Veľký piatok

Biela sobota

30.03.2013

Biela sobota

Nedeľa Božieho milosrdenstva

08.04.2013

Nedeľa Božieho milosrdenstva

P.J.Strecka Svedectvo z misií Filipíny

19.04.2013

P.J.Strecka Svedectvo z misií Filipíny

Krst

04.05.2013

Krst

Prijímanie II.,VII.ZS-SZS Smaragd

05.05.2013

Prijímanie II.,VII.ZS-SZS Smaragd

Prijímanie IV.ZS

12.05.2013

Prijímanie IV.ZS

Deň rodiny v Leviciach -Synagoga

18.05.2013

Deň rodiny v Leviciach -Synagoga

Slávnosť Sv.Urba na Krížnom vrchu

25.05.2013

Slávnosť Sv.Urba na Krížnom vrchu

Prijímanie I.ZS

26.05.2013

Prijímanie I.ZS

Božie telo

30.05.2013

Božie telo

Farská opekačka

29.06.2013

Farská opekačka

Púť na Velehrad

06.07.2013

Púť na Velehrad

Púť Levičanov v Topolčiankach

14.07.2013

Púť Levičanov v Topolčiankach

Tábor Pečenice

20.07.2013

Tábor Pečenice

Svätá omša na Kalvárií

28.07.2013

Svätá omša na Kalvárií

Svätá omša na Kalvárií II. časť

28.07.2013

Svätá omša na Kalvárií II. časť

Nanebovzatie Panny Márie

15.08.2013

Nanebovzatie Panny Márie

Výmena kaplánov

09.09.2013

Výmena kaplánov

Poďakovanie za úrodu

18.09.2013

Poďakovanie za úrodu

Kalvária vyhliadka

29.09.2013

Kalvária vyhliadka

Koncert

29.09.2013

Koncert

Birmovka

13.10.2013

Birmovka

Divadelné predstavenie

26.10.2013

Divadelné predstavenie

Dušičky

01.11.2013

Dušičky

Rekolekcie

07.11.2013

Rekolekcie

Nedeľa Krista Kráľa

24.11.2013

Nedeľa Krista Kráľa

Prvá adventná nedeľa

01.12.2013

Prvá adventná nedeľa

Polnočná omša Narodenie pana

24.12.2013

Polnočná omša Narodenie pana