2015

Slávnosť zjavenia Pána

06.01.2015

Slávnosť zjavenia Pána

Svätoblažejské požehnanie

03.02.2015

Svätoblažejské požehnanie

Karneval

07.02.2015

Karneval

80. Mons.Prochazka

08.03.2015

80. Mons.Prochazka

Krížová cesta

08.02.2015

Krížová cesta

O 2014-2015 dekanátne kolo

15.03.2015

O 2014-2015 dekanátne kolo

Krížová cesta

22.03.2015

Krížová cesta

Zvestovanie pána

25.03.2015

Zvestovanie pána

Kvetná nedeľa

29.03.2015

Kvetná nedeľa

Narodeniny Monsinor Bednár

01.04.2015

Narodeniny Monsinor Bednár

Zelený štvrtok

02.04.2015

Zelený štvrtok

Veľký piatok

03.04.2015

Veľký piatok

Veľký piatok 2

03.04.2015

Veľký piatok 2

Biela sobota

04.04.2015

Biela sobota

Veľkonočná nedeľa

05.04.2015

Veľkonočná nedeľa

Nedeľa božieho milosrdenstva

12.04.2015

Nedeľa božieho milosrdenstva

Spevácky zbor

12.04.2015

Spevácky zbor

Erko púť

25.04.2015

Erko púť

Prijímanie I.ZS

03.05.2015

Prijímanie I.ZS

Prijímanie IV.ZS

10.05.2015

Prijímanie IV.ZS

Prijímanie II.a VII.ZS

17.05.2015

Prijímanie II.a VII.ZS

Prijímanie v madarskom jazyku

17.05.2015

Prijímanie v madarskom jazyku

Najsvätejšie kristovo telo a krv

04.06.2015

Najsvätejšie kristovo telo a krv

Relikvia sv. Gianny Berettovaj Mollovej

07.06.2015

Relikvia sv. Gianny Berettovaj Mollovej

Naše mesto

12.06.2015

Naše mesto

Vysviacka brata Rajmunda D.

13.06.2015

Vysviacka brata Rajmunda D.

Primična omša brata Rajmunda D.

14.06.2015

Primična omša brata Rajmunda D.

Chynorany

18.06.2015

Chynorany

Birmovka

28.06.2015

Birmovka

Púť do Levoče

05.07.2015

Púť do Levoče

Púť Topolčianky

19.07.2015

Púť Topolčianky

Kalvária

26.07.2015

Kalvária

Boj proti hladu

11.10.2015

Boj proti hladu