Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 09. 04. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 09. 04. slávime Zmŕtvychvstanie Pána.

 Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

 Zajtra, 10. 04. v pondelok vo Veľkonočnej oktáve budú sväté omše iba vo farskom kostole: 7.30,10.30 a o 18.00.

 V pondelok 10. 04. pozývame na modlitby do Mariánskeho večeradla o 16.30 vo farskom kostole.

 Začína sa Veľkonočná oktáva a zavŕši sa Nedeľou Božieho milosrdenstva 16. 04.,kedy vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva pred vystavenou Oltárnou sviatosťou o 15.00.  Potom o 16.00 bude pobožnosť na Nedeľu Božieho milosrdenstva v maďarskom jazyku.

 V deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme od nedele 09. 04. pokračovať vždy pred večernou svätou omšou o 17.45.

 V stredu 12. 04. pokračuje vo fare katechéza prvoprijímajúcich o 16.30 a katechéza birmovancov v piatok 14.04.o 16.00.

 Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary na mládežnícke podujatia a centrá v našej diecéze vo výške 755,-€, ktoré sú už odoslané na biskupstvo.

 Vyprosujeme vám, milí veriaci, pravú veľkonočnú radosť z Kristovho zmŕtvychvstania a jeho víťazstva nad hriechom a nad smrťou!

 V kostole sv. Jozefa budeme opäť sláviť sväté omše od mája.

 V nedeľu 16. 4. môžete odovzdať svoje milodary na lavice a energie.

 Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk Mons. Ján Bednár, dekan