Druhá nedeľa v Cezročnom období - 15. 01. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Z ustanovenia pápeža Františka slávime dnes NEDEĽU BOŽIEHO SLOVA, ktorá je dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Povzbudzujeme vás k jeho každodennému čítaniu.

Vyslovujeme úprimné Pán, Boh zaplať za štedré milodary na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala!

V nedeľu popoludní o 16.30 vás pozývame na modlitby vo Večeradle vo farskom kostole sv. Michala.

Od 18. 1. do stredy na 25. 1., kedy budeme sláviť sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v duchu „Učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť!”.

Pozývame vás každý štvrtok od 17.00 na adoráciu Najsvätejšej oltárnej Sviatosti do farského kostola sv. Michala.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan