5. nedeľa v Cezročnom období - 05. 02. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Ďakujeme všetkým ochotným veriacim, ktorí pomohli pri odložení vianočnej výzdoby vo farskom kostole v pondelok 30. 1. V nedeľu 5. 2. na sv. omšiach o 7.30 a o 10.30 bude v našej farnosti sestra Mária z Nitry rozprávať o Združení Zázračnej medaily – o podomovej návšteve Panny Márie, o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré a tiež zaujímavé svedectvá. Prinesie aj knihy o zjavení, Dar od Nepoškvrnenej, Zázračné medaily, škapuliare, ktoré si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok.

Na prvú nedeľu 5.2. popoludní pozývame na Eucharistickú adoráciu do farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

V štvrtok 9.2. pri svätých omšiach slávime 10. výročie posviacky farského kostola svätého Michala archanjela. Slávnostne ešte v nedeľu 12.2. pri farskej svätej omši o 10.30, ktorú bude celebrovať a prihovorí sa vám bývalý pán kaplán dp. Martin Uhrík terajší farár vo farnosti Medzibrod. Všetci ste pozvaní.

V sobotu 11.2. na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej je 31. Svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež svätý Ján Pavol II. v roku 1992.

V sobotu 11.2. pri večernej svätej omši privítame putovné relikvie svätého Františka Xaverského, patróna našej diecézy. Na konci svätej omše po modlitbách prijmete požehnanie relikviami, pričom môžete získať odpustky pri splnení obvyklých podmienok. Formulár svätej omše bude zo spomienky sv. Františka Xaverského. Relikvie si môžete uctiť aj pri všetkých svätých omšiach v nedeľu a prijať nimi požehnanie.

Duchovná príprava bude spočívať v modlitbe Litánií k sv. Františkovi Xaverskému a modlitbe za banskobystrickú diecézu po ruženci po rannej svätej omši a pred večernou svätou omšou každý deň od piatka 3.2. do soboty 11.2.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan