Putovné relikvie svätého Františka Xaverského

11. - 12 februára budú v našej farnosti putovné relikvie sv. Františka Xaverského

V sobotu 11. 2. privítame relikvie svätého Františka Xaverského. Zotrvajú u nás do večernej nedeľnej svätej omše. Po každej svätej omši sa pomodlíme litánie k svätému Františkovi Xaverskému a prijmeme požehnanie relikviou.

Osobitná pobožnosť sa koná 12. 2. popoludní o 15.00, ktorú bude viesť dp. Martin Uhrík, farár v Medzibrode.