Krížové cesty

Krížové cesty

Pobožnosť krížovej cesty v pôste

Popolcovou stredou 22. 02. sme vstúpili do Pôstneho obdobia, ktoré sa nesie v duchu kajúcnosti. Toto obdobie liturgického roka sa vyznačuje hlbším rozjímaním nad utrpením, umučením a smrťou nášho Pána Ježisa Krista. Pobožnosti krížových ciest nás vovádzajú do tajomstva Pánovho kríža.

Konajú sa v kostole v stredu a piatok pred maďarskou svätou omšou o 16.00 a pred slovenskou svätou omšou o 17.30.

Každú nedeľu na Levickej kalvárii o 15.00.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvylých podmienok úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnossť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorý “v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých pomienok úpôné odpustky.

“Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam, aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej viery, nádeje a lásky ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježižu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše sám v sebe uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách; mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli moje ruky a moje nohy a spočítali všetky moje kosti. (Ž 22,17 – 18)