Dcéry kreťanskej lásky vo farskom kostole sv. Michala

PREDSTAVENIE ZZM - Združenia Zázračnej Medaily - VO FARNOSTI SV. MICHALA V LEVICIACH

Od konca roka 2022 sa so sr. Máriou Gostíkovou DKL v Nitre plánovalo vytvorenie Združenia Zázračnej medaily (ZZM) vo farnosti Sv. Michala v Leviciach. Vďaka Bohu a modlitbám sa paralelne vytvárala skupinka Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Po obdržaní súhlasu od p. dekana Mons. Jána Bednára a za jeho podpory sa predstavenie ZZM v našej farnosti uskutočnilo dňa 5.2.2023 v rámci všetkých troch dopoludňajších sv. omší.

Svojou návštevou nás poctili sr. Mária a Agneška, DKL (Dcéry kresťanskej lásky). V kostole bola vystavená Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, kostol bol vyzdobený krásnymi obrazmi Panny Márie a Zázračnej medaily. Pre veriacich boli pripravené knihy, modlitby, Zázračné medaily, škapuliare, zoznam záujemcov o kaplnku, detské vymaľovánky ai., ale hlavne veľa otvorených sŕdc pre prijatie všetkého s láskou, čo nám sestry DKL priniesli. Sr. Mária nám vysvetlila posolstvo, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830, na sv. omši pre mládež aj zážitkovým spôsobom vo forme scénky prvého stretnutia sr. Kataríny Labouré s Pannou Máriou hranej deťmi počas kázne p. kaplána Filipa Gulaia. Scénky plynule pokračovali a dotkli sa následných udalostí: opätovného stretnutia týchto dvoch žien so želaním Panny Márie dať raziť medailu so symbolmi, ktorých význam /symboliku/ jej podrobne vysvetlila. Na základe množstva udalostí a svedectiev začali ľudia nazývať túto medailu zázračnou. Na záver detskej sv. omše bolo vylosovanie štyroch výhercov Pexesa zo života svätých za odovzdané kresby.

Sr. Mária predstavila ZZM ako medzinárodné verejné združenie veriacich. Apoštolátom evanjelizácie ZZM je Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily, ktorej cieľom je navrátiť ducha modlitby a kresťanského života do rodín. Sr. Mária pozvala a povzbudila prítomných k prijatiu návštevy a nežnej blízkosti Panny Márie prostredníctvom putovnej kaplnky, kedy si rodiny môžu vyprosiť mnoho milostí, i nových. Kaplnku si rodiny obvykle po týždni odovzdávajú podľa vopred vytvoreného harmonogramu putovania kaplnky pre príslušnú skupinku veriacich. Všetci sme vnímali nádhernú atmosféru a Božiu lásku, ktorú nám sestry Mária a Agneška, DKL priniesli z Nitry. Veriaci si odniesli materiály pre svoje duchovné potreby, príp. sa zapísali do zoznamu záujemcov o kaplnku a živo diskutovali.

S veľkou vďačnosťou v srdci pokračujeme v modlitbách za požehnanie celej vincentínskej rodiny, za hojné ovocie apoštolátu ZZM v Leviciach i na celom Slovensku. “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”