Palmová nedeľa – 24. 03. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať za milodary na energie a opravy našich chrámov.

Spoločné spovedanie pred Veľkou Nocou vo farskom kostole sv. Michala archanjela bude ešte v nedeľu 24.3.od 16.00 do 18.00. Využite, prosíme, tieto dva dni na sviatosť zmierenia pred Veľkou Nocou, nakoľko budeme mať na výpomoc viacerých kňazov. Dnešná nedeľa 24.3. je Palmová (Kvetná)nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. Pri svätých omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete so sebou. Po svätých omšiach sa uskutoční tradičná zbierka „Mládež“ na podporu mládežníckych centier a podujatí v našej banskobystrickej diecéze. Srdečné Pán Boh zaplať! V pondelok 25. 3. sa bude spovedať iba v maďarskom jazyku od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole. Prosíme maďarsky hovoriacich veriacich, aby prišli tento pondelok, neskôr už nebude možnosť. Úmysel zo stredy 27. 3. sa odslúži v pondelok o 16.30. V stredu už nebude svätá omša po maďarsky. V pondelok 25.3. 2024 o 15.00 sa uskutoční pobožnosť Krížovej cesty pre zamestnancov Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Pozývajú všetkých veriacich, aby sa k nim pripojili na Kalvárii. V štvrtok Svätého týždňa 28.3. (Zelený štvrtok)ráno nebude svätá omša. Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť o 16.30 po maďarsky a o 18.00 po slovensky. Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok) 29. 3. budú ráno o 8.00 Ranné chvály s posvätným čítaním a po nich prvý deň Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu. Následne sa presunieme na Kalváriu na pobožnosť Krížovej cesty o 9.30. Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu (svätú omšu). Dodržiavame prísny pôst, zdržujeme sa mäsitého pokrmu, čo nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Slávenie utrpenia a smrti Pána po slovensky bude o 15.00 a po maďarsky o 17.00. Poklona pri Božom hrobe bude do 20.00. Milodary pri Božom hrobe v piatok a v sobotu budú obetované na Svätú zem.  Vo svätú sobotu 30. 03. sa modlíme o 8.00 Ranné chvály s posvätným čítaním, pokračujeme druhým dňom Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu. Následne sa vystaví Oltárna sviatosť nad Božím hrobom. Celodenná poklona pri Božom hrobe potrvá do 16.15. Veľkonočnú Vigíliu budeme sláviť o 16.30 po maďarsky a o 19.00 po slovensky. Vyprosujeme požehnané prežívanie Svätého týždňa. Mons. Ján Bednár, farár