5. pôstna nedeľa – 17. 03. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, na 5.pôstnu nedeľu 17. 3. sa u nás zahaľujú kríže, ktoré sa odhalia na Piatok utrpenia Pána v Svätom týždni. Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 sa budú modliť naši mladí spolu s pánom kaplánom Filipom.

Zároveň dnešnú nedeľu 17. 3. môžete obetovať po svätých omšiach svoj milodar na energie a opravy našich chrámov. Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

Spovedanie chorých a nevládnych po domoch bude v pondelok 18.3. a v utorok 19.3.

V sobotu 23. 3. je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, ktorá bude vystavená po rannej svätej omši od 7.30 do 15.45, kedy sa adorácia ukončí Eucharistickým požehnaním. Prosíme Ružencové bratstvo, aby zabezpečilo modlitbovú stráž a vás ostatných prosíme, zapisujte sa mimo modlitieb na hodinovú stráž, aby boli vždy aspoň dvaja prítomní. Zoznam na zapisovanie bude k dispozícii pri vstupe do kostola v priebehu budúceho týždňa.

Spoločné spovedanie pred Veľkou Nocou bude vo farskom kostole sv. Michala archanjela v sobotu 23.3. a v nedeľu 24.3.od 16.00 do 18.00. Využite, prosíme, tieto dva dni na sviatosť zmierenia pred Veľkou Nocou, nakoľko budeme mať na výpomoc viacerých kňazov.

Budúca nedeľa 24.3. je Palmová (Kvetná)nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. Pri svätých omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete so sebou. Po svätých omšiach sa uskutoční tradičná zbierka „Mládež“ na podporu mládežníckych centier a podujatí v našej banskobystrickej diecéze. Srdečné Pán Boh zaplať!

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár