Palmová (Kvetná) nedeľa - 10. 04. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Mimoriadna zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine je už odoslaná. Vyslovujeme vám srdečné Pán Boh zaplať za štedro prejavenú kresťanskú solidaritu!

 Dnes 10. 4. slávime Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Tradične býva zbierka na podporu mládežníckych projektov a aktivít v banskobystrickej diecéze. Srdečne ďakujeme.

 Chorých doma pred Veľkou nocou navštívime zajtra v pondelok 11.4. doobeda. Môžete ich nahlásiť v sakristii ešte do večera dnešnej nedele 10.4.

 Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude už iba túto nedeľu (10.4.) od 16.00 do 18.00.

 V štvrtok Svätého týždňa 14. 4. (Zelený štvrtok)ráno nebude svätá omša. Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť o 16.30 po maďarsky a o 18.00 po slovensky.

 Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok) 15. 4. budú ráno o 8.00 Ranné chvály s posvätným čítaním a po nich prvý deň Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu. Následne sa presunieme na Kalváriu na pobožnosť Krížovej cesty o 9.30.

 Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu. Dodržiavame pôst zdržujeme sa mäsitého pokrmu, čo nie možné nahradiť iným skutkom pokánia. Slávenie utrpenia a smrti Pána po slovensky bude o 15.00 a po maďarsky o 17.00. Poklona pri Božom hrobe bude do 20.00. Milodary pri Božom hrobe v piatok a v sobotu budú obetované na Svätú zem.

 Levickí peší pútnici pozývajú na Veľkopiatkové putovanie ulicami mesta. Začiatok ráno o 7.00 hodine pri Kostole Ducha Svätého. Viac na plagátikoch na výveske.

 Vo svätú sobotu 16. 04. sa modlíme o 8.00 Ranné chvály s posvätným čítaním, pokračujeme druhým dňom Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu. Následne sa vystaví Oltárna sviatosť nad Božím hrobom. Celodenná poklona pri Božom hrobe potrvá do 16.45.

 Veľkonočnú Vigíliu budeme sláviť o 17.00 po maďarsky a o 19.45 po slovensky.

 Budúcu nedeľu 17. 04. slávime Zmŕtvychvstanie Pána. Sväté omše vo farskom kostole o 7.30,8.45 maď., 10.30, 18.00. V kostole sv. Jozefa o 10.00. Po svätých omšiach vás prosíme o milodary na opravu lavíc.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan