5. pôstna nedeľa - 03. 04. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila mimoriadnu zbierku v našich kostoloch na 5. pôstnu nedeľu (sobota večer 2.4.) a nedeľa (3.4.). Výnos zbierky bude určený na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!  Dnes 3. 4. je prvá nedeľa v mesiaci. Po pobožnosti Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 bude vo farskom kostole sv. Michala vystavená Najsvätejšia Oltárna sviatosť od 16.00. Po modlitbe svätého ruženca, nasleduje odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, Eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev.

 Chorých doma pred Veľkou nocou navštívime len v pondelok 11.4. doobeda. Prosíme, nahláste ich v sakristii alebo vo fare do nedele 10.4.

 Spoločné udeľovanie sviatosti pomazania chorých bude vo štvrtok 7.4. o 6.45 a o 18.00 vo farskom kostole. Nezabudnite, že pred prijatím tejto sviatosti je potrebné absolvovať sv. spoveď (nemusí byť v ten konkrétny deň, čiže byť v stave posväcujúcej milosti).

 Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v sobotu (9.4.) a nedeľu (10.4.) až od 16.00 do 18.00.

 Od nedeľe (3.4.) sú znova sv. omše v Kostole sv. Jozefa o 10.00 a vo farskom kostole budú sv. omše takto: 7.30, 8.45 po maď., 10.30 (farská), 18.00.

 Spolok sv. Vincenta de Paul pokračuje v zbierke trvanlivých potravín na pomoc pre Ukrajincov. Svoj milodar priniesť každý štvrtok do odvolania od 15.30 do 17.00 do Vincentíka, ktorý sa nachádza v Dome služieb Poľná 6. Alebo ich môžete priniesť do farského kostola pred svätými omšami a položiť na vyznačené miesto.

 Budúca nedeľa 10. 04. je Nedeľou utrpenia Pána, Palmová nedeľa (Kvetná), ktorou vstupujeme do Svätého týždňa. Môžete si priniesť ratolesti na požehnanie.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan