Oznam o Biblickej Olympiáde

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V dňoch 16. a 17. apríla 2024 sa v Dome Xaver v Badíne pri Banskej Bystrici konalo Diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl. Predmetom štúdia bola kniha Genezis, Daniel, 27. žalm a Jánovo evanjelium.

Veľkú radosť máme, že práve náš levický dekanát bol najúspešnejší v obidvoch kategóriách tejto náročnej súťaže a postupuje tak na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 21. a 22. mája v Spišskej Kapitule.

Víťazi diecézneho (krajského) kola: 1. kategória – ZŠ (súťažilo 14 družstiev, ktoré postúpili z dekanátnych kôl v diecéze): 1. miesto získala Základná škola Andreja Kmeťa, Levice: Beátka Mederlyová (8.C), Erik Valent (8.A) a Veronika Mesárová (5.D)

2. kategória – SŠ (súťažilo 6 družstiev): 1. miesto obsadila Stredná odborná škola pedagogická, Levice: Margarétka Valentová (1.C), Simon Valent (4.C) a Erika Kazíková (1.B)

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im úspešnú prípravu a zdolanie celoslovenskej olympiády na Spiši.