Biblia - veľký príbeh a my v ňom

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk