Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - 05. 06. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého končí Veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 Od pondelka sa opäť modlíme Anjel Pána.

 Je prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás na poklonu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti do farského kostola sv. Michala o 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

 Milodary na podporu našich katolíckych masmédií v sume 680,-€ minulú nedeľu sme už odoslali. Pán Boh zaplať!

 Katechéza všetkých prvoprijímajúcich je v stredu 08. 06. o 16.30 vo fare.

 Prvoprijímajúci zo ZŠ A. Kmeťa a ZŠ na Školskej ulici budú mať nácvik v štvrtok 9.6. o 16.00 vo farskom kostole sv. Michala.

 K sviatosti zmierenia pristúpia v sobotu 11.6. o 10.00 a slávnosť prvého svätého prijímania budú mať v nedeľu o 10.30 vo farskom kostole sv. Michala.

 V štvrtok 9. 6. sa uskutoční počas adorácie o 17.00 modlitbové stretnutie ctiteľov svätej Filomény.

 V sobotu 11. 06. o 10.00 vyslúži Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup Sviatosť birmovania vo farskom kostole Ducha Svätého Levice – Rybníky.

 Pozývame vás na jednodňovú púť do poľskej ružencovej záhrady pri Zakopanom dňa 25. 06. 2022. Cena púte je 30,-€. Odchod je o 04.00 ráno z parkoviska pri obchodnom dome Billa pri železničnej stanici. Kontakt: Eva Hajdamárová 0908 170 815.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan