7. Veľkonočná nedeľa - 29. 05. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Od piatka 27. 05. sa modlíme Deviatnik k Duchu Svätému.

 Dnes v nedeľu 29. 05. môžete svojím milodarom podporiť naše katolícke masmédiá, ktoré nám preukázali neoceniteľnú duchovnú službu počas pandémie. Pán Boh zaplať!

 Túto nedeľu popoludní vás pozývame na modlitby vo Večeradle o 16.30 do farského kostola.

 K prvému piatku môžete pristúpiť v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

 Od stredy 01. 06. budú počas celého mesiaca spievané Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred večernými svätými omšami o 17.50.

 V štvrtok 02. 06. pristúpia birmovankyne (dievčatá) vo farskom kostole k sviatosti zmierenia od 16.00. Po svätej omši o 18.00 budú mať všetci birmovanci nácvik.

 V piatok 03. 06. pristúpia k sviatosti zmierenia birmovanci (chlapci)od 16.00 a po svätej omši budú mať všetci birmovanci druhý nácvik.

 Sviatosť birmovania vyslúži Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup v sobotu 04. 06. o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan