Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 12. 06. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V štvrtok 16. 06. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Už v stredu večer o 16.30 po maď. a o 18.00 po slov. budú sväté omše z tejto slávnosti. V deň slávnosti budú sväté omše iba po slovensky všetky vo farskom kostole o 6.45, 16.30 a o 18.00 s procesiou okolo kostola pri štyroch oltárikoch.

 Katechéza pre prvoprijímajúcich bude ešte v stredu 15. 06. o 16.30.

 Nácvik prvoprijímajúcich detí zo ZŠ na ul. sv. Michala a ZŠ Pri Podlužianke bude v štvrtok 16. 06. od 15.30 vo farskom kostole. Hneď po nácviku bude svätá omša pre všetky deti a ich rodičov.

 K sviatosti zmierenia pristúpia v sobotu 18.6. o 10.00 a slávnosť prvého svätého prijímania budú mať v nedeľu 19. 06. o 10.30 vo farskom kostole sv. Michala.

 V sobotu 18.06. bude po všetkých svätých omšiach zapisovanie úmyslov svätých omší na druhý polrok 2022.

 V nedeľu 19. 06. môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc po všetkých svätých omšiach.

 Pozývame vás na jednodňovú púť do poľskej ružencovej záhrady pri Zakopanom dňa 25. 06. 2022. Cena púte je 30,-€. Odchod je o 04.00 ráno z parkoviska pri obchodnom dome Billa pri železničnej stanici. Kontakt: Eva Hajdamárová 0908 170 815.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan