Nedeľa po krste Pána - 08. 01. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes na nedeľu Krstu Krista Pána 8. januára príde medzi nás novobanský spevácky zbor Cantus Monte Regis. Svojím spevom nás budú sprevádzať počas sv. omše o 10.30 a na konci pridajú pár vianočných kolied.

Popoludní vás pozývame do farského kostola na modlitby vo Večeradle o 16.30.

Končí sa Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím. Vianočná výzdoba môže zostať v kostole do 2. februára.

Budúci týždeň po vianočných prázdninách v škole, budeme pokračovať v katechéze prvoprijímajúcich v stredu 11. 01. o 16.30 vo fare. Rovnako pokračujú katechézy birmovancov v piatok 13. 01. o 16.00 vo fare.

Milodary na obnovu lavíc môžete odovzdať v nedeľu 15. 01. po všetkých svätých omšiach. Vyslovujeme úprimné Pán, Boh zaplať!

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan