Nedeľa Narodenia Pána - 25. 12. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Slávime Narodenia Pána. Všetky sväté omše budú vo farskom kostole podľa nedeľného bohoslužobného poriadku: 7.30, 8.45 po maď., 10.30 a o 18.00. Celý nasledujúci týždeň slávime Oktávu Narodenia Pána, ktorá končí 1. januára Slávnosťou Panny Márie Bohorodičiky. V pondelok 26.12. na sviatok sv. Štefana mučeníka, sú sväté omše ako v nedeľu.

Koledníci Dobrej noviny prinesú radostnú zvesť aj do vašich domov, v nedeľu 25. 12. po 14:00. Každý, kto má záujem prijať koledníkov, sa môže zapísať na papier na stolíku s novinami. Aj v našom kostole sa bude koledovať dnešnú nedeľu 25.12. po detskej svätej omši o 10:30. Zbierkou Dobrej noviny podporíme humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike. Viac informácií na dobranovina.sk

Občianske združenie Michaelis Vás srdečne pozýva na Vianočný turnaj v pingpongu, ktorý sa uskutoční 27.12.2022 v malej telocvični Základnej školy sv. Vincenta de Paul.

V piatok 30. 12. je liturgický sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Pri večernej svätej omši o 18.00 si manželia môžu obnoviť manželské sľuby.

V sobotu 31.12. bude iba jedna svätá omša po slovensky o 16.00 s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a spevom hymnu Teba, Bože, chválime s možnosťou získania úplných odpustkov. O 23.30 vás pozývame na adoráciu, ktorú zakončíme eucharistickým požehnaním o polnoci.

Všetkým vám vyprosujeme pokojné, požehnané, milostiplné a radostné sviatky Narodenia nášho Pána.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan