4. nedeľa v adventnom období - 18. 12. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Predvianočná sv. spoveď po slovensky bude ešte v nedeľu 18.12. od 16.00 do 18.00 vo farskom kostole. Nenechávajte, prosíme, sviatosť zmierenia na posledné dni pred sviatkami.

Pre maďarských veriacich bude pomazanie chorých v pondelok 19.12. o 16.30 pri svätej omši. Predtým bude spoločná sv. spoveď po maďarsky od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole. Vianočná výzdoba, ozdobenie stromčekov a betlehem sa budú robiť v štvrtok 22. 12. po večernej svätej omši. Vopred ďakujeme za všetky pomocné ruky.

Katechézy pre prvoprijímajúcich a birmovancov sú až po zimných prázdninách.

Štedrý deň 24. 12. pripadne na sobotu. Sväté omše ráno nebudú. Vigilná svätá omša z Narodenia Pána pre seniorov bude o 16.00, pre deti a mládež o 19.30, pre maďarsky hovoriacich o 22.00 a polnočná o 24.00 za všetkých obyvateľov Levíc. Slávnosť Narodenia Pána 25. 12. je v nedeľu. Všetky sväté omše budú vo farskom kostole podľa nedeľného bohoslužobného poriadku: 7.30, 8.45 po maď., 10.30 a o 18.00.

Koledníci Dobrej noviny prinesú radostnú zvesť aj do vašich domov, v nedeľu 25. 12. po 14:00. Každý, kto má záujem prijať koledníkov, sa môže zapísať na papier na stolíku s novinami. V našom kostole budú koledovať v nedeľu 25.12. po detskej svätej omši o 10:30. Zbierkou Dobrej noviny podporíme humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike. Viac informácií na dobranovina.sk

Občianske združenie Michaelis Vás srdečne pozýva na Vianočný turnaj v pingpongu, ktorý sa uskutoční 27.12.2022 v malej telocvični Základnej školy sv. Vincenta de Paul.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan