12. nedeľa v cezročnom období- 19. 06. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Túto nedeľu 19. 06. môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc po všetkých svätých omšiach. Úprimné Pán Boh zaplať

! Dnes popoludní vás pozývame do Mariánskeho Večeradla v kostole sv. Michala o 16.30.

 V pondelok 20. 06. sa stretnú na spoločnej modlitbe členovia Misijného združenia Ducha Svätého po rannej svätej omši.

 V utorok 21. 06. o 15.00 prosíme všetkých katechétov našej farnosti, aby prišli na stretnutie do fary.

 V stredu 22. 06. o 16.30 čakáme prvoprijímajúce deti na fare, kde pre nich namiesto katechézy pripravíme rôzne športové hry a súťaže.

 V piatok 24. 06 o 17.00 budú mať na Kalvárii akadémiu polícia a ozbrojené sily SR.

 V piatok 24. 06. je liturgická slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 V sobotu 25. 06. o 10.00 v Banskej Bystrici bude kňazská vysviacka novokňaza Jozefa Mikuláša z Pukanca. V nedeľu o 10.00 bude sláviť v Pukanci svoju primičnú svätú omšu.

 Na budúcu nedeľu bude ukončenie Roku rodiny „AMORIS LETÍTIA”, ktorý začal 19. 03. 2021 a končí 26. 06. 2022.

 Pri svätej omši bude v sobotu večer a v nedeľu 26. 06. pri všetkých svätých omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca tzv. „Halier svätého Petra.” Všetkým úprimné Pán Boh zaplať!

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan