2011

Redakčná rada mladých

24.01.2011

Redakčná rada mladých

Staré hory

05.03.2011

Staré hory

Badín

19.03.2011

Badín

Krížová cesta

03.04.2011

Krížová cesta

Kvetný víkend

16.04.2011

Kvetný víkend

Kvetná nedeľa

17.04.2011

Kvetná nedeľa

Veľký piatok

22.04.2011

Veľký piatok

Biela sobota

23.04.2011

Biela sobota

Krížové cesty

26.04.2011

Krížové cesty

Nedeľa Božieho milosrdenstva pobožnosť

01.05.2011

Nedeľa Božieho milosrdenstva pobožnosť

Nedeľa Božieho milosrdenstva detská

01.05.2011

Nedeľa Božieho milosrdenstva detská

Birmovka - Maďarská

19.06.2011

Birmovka - Maďarská

Birmovka - Slovenská

19.06.2011

Birmovka - Slovenská

Božie telo

19.06.2011

Božie telo

Začiatok misií

24.09.2011

Začiatok misií

Malý kostol

25.09.2011

Malý kostol

26.09.2011

26.09.2011

27.09.2011

27.09.2011

MAD

28.09.2011

28.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

Bohoslužby na kalvárií

30.09.2011

Bohoslužby na kalvárií

Obnova manželksých sľubov

01.10.2011

Obnova manželksých sľubov

Záver

01.10.2011

Záver

Stevcat

02.10.2011

Stevcat

Betlehem

20.12.2011

Betlehem

Nový oltár

21.12.2011

Nový oltár

Vianoce

24.12.2011

Vianoce

Holúbky

28.12.2011

Holúbky