Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V dňoch 20. – 22.5.2024 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule konalo Celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V oboch kategóriách bojovali o víťazstvo zástupcovia nášho levického dekanátu, ktorí zároveň reprezentovali celú Banskobystrickú diecézu. Predmetom štúdia bola kniha Genezis, Daniel, 27. žalm a Jánovo evanjelium.
1. kategóriu (ZŠ) reprezentovali pod vedením katechétky Renáty Trungelovej žiaci ZŠ na Ul. Andreja Kmeťa, Levice – Beátka Mederlyová (8.C), Erik Valent (8.A), Veronika Mesárová (5.D). Na veľkú radosť nášho dekanátu, ako aj celej diecézy, stali sa celkovými víťazmi Biblickej olympiády za rok 2024 v kategórii ZŠ.
2. kategóriu (SŠ) reprezentovali pod vedením pána kaplána Filipa Gulaia študenti SOŠ pedagogickej, Levice – Margarétka Valentová (1.C), Simon Valent (4.C) a Erika Kazíková (1.B).
V silnej konkurencii obsadili pekné 6. miesto.

Gratulujeme deťom zo Základnej školy A. Kmeťa (Beáta Mederlyová, Veronika Mesárová, Erik Valent, pani učiteľka Renáta Trungelová) za prvé miesto v celoslovenskom kole Biblickej olympiády. Študenti SOŠ pedagogickej pod vedením vdp. kaplána Filipa Gulaia obsadili 6. miesto v celoslovenskom kole.

Ďakujeme našim reprezentantom a osobitne aj pani katechétke Renátke, ktorá obetavo pripravovala na olympiádu nielen svojich žiakov, ale venovala sa aj stredoškolákom.
Nech Duch Svätý osvecuje ich aj naše srdcia, aby sme dokázali žiť to, čo nám Pán hovorí cez Sväté písmo.