9. nedeľa v období cez rok – 02. 06. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, 2.6.vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti do farského kostola. O 15.00 sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva, o 16.00 bude v rámci stretnutia Ružencového bratstva modlitba svätého ruženca, následne Pobožnosť na Prvú nedeľu v mesiaci a Eucharistické požehnanie.

V utorok 4.6. sa uskutoční stretnutie členov Farskej ekonomickej rady o 19.00 na fare.

Úmysly svätých omší na 2. polrok 2024 sa budú zapisovať od budúceho týždňa v kancelárii farského úradu.

Od soboty 1.6. sú pred večernými svätými omšami o 17.50 spievané litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v obvyklých časoch.

Pozývame vás, milí veriaci,7.6.2024 na púť z príležitosti 350. Výročia prvého zjavenia Ježiša sv. Margite Márii Alacoque do farnosti Litava, konanej na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Odchod autobusu bude v piatok 7.6.ráno o 7.00 spred fary v meste. Cestovné sa bude vyberať v autobuse vo výške podľa počtu zúčastnených. Prihlasujte sa do stredy 5. júla kvôli zabezpečenia autobusu.

V piatok 7. 6. v rámci projektu NOC KOSTOLOV bude súčasne vo všetkých levických kostoloch, teda aj v našich dvoch kostoloch od 19.00 do 22.00 duchovný program, na ktorý vás srdečne pozývame.

Oznamujeme rodičom, že od 15. júla do 19. júla vrátane (od pondelka do piatku), organizujeme na fare v meste denný tábor pre deti. Bližšie informácie sa dozviete priebežne.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár