6. Veľkonočná nedeľa - 22. 05. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 22. 5. môžete po svätých omšiach odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole. Vopred ďakujeme za vaše milodary.

 Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom je prosba za úrodu. Záväzný je jeden deň. My budeme prosiť za úrodu v pondelok 23. 05.

 V stredu 25. 05. bude pre prvoprijímajúcich namiesto katechézy svätá omša v kostole sv. Jozefa o 16.30 zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána. Po nej sa uskutoční stretnutie rodičov detí zo ZŠ na ul. Sv. Michala a ZŠ Pri Podlužianke ohľadom prvého svätého prijímania.

 V štvrtok 26. 05. je cirkevne prikázaná slávnosť Nanebovstúpenie Pána. V predvečer slávnosti v stredu 25. 05. budú sväté omše o 16.30 po maďarsky a o 18.00 po slovensky už s touto platnosťou. V samotný deň slávnosti v štvrtok budú sväté omše len vo farskom kostole ráno o 6.45, popoludní o 16.30, a večer o 18.00 všetky po slovensky.

 Na budúcu nedeľu 29. 05. môžete svojím milodarom podporiť naše katolícke masmédiá, ktoré nám preukázali neoceniteľnú duchovnú službu počas pandémie. Pán Boh zaplať!

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan