7. nedeľa v cezročnom období - 20. 02. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 Dnes 20.02.,na tretiu nedeľu v mesiaci môžete po všetkých svätých omšiach odovzdať milodar na opravu lavíc Srdečné Pán Boh zaplať aj za všetky ostatné milodary: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.

 V nedeľu popoludní o 14.00 vykonáme pastoračnú návštevu v DSS Jeseň života na Družstevníckej ulici.

 V stredu 23. 2. bude zasadnutie Farskej ekonomickej rady o 19.00.

 Katechézy prvoprijímajúcich by sme chceli začať po jarných prázdninách v stredu 9. 3. od 16.30 do 17.30 vo fare. Prvé sväté prijímania sú naplánované na 12.a 19.júna. Podrobný rozpis a presné informácie dostane každé dieťa.

 Katechézy pre birmovancov plánujeme začať tiež po jarných prázdninách v piatok 11. marca o 15.30.  Z Biskupského úradu nám oznámili termín birmovky na 4.júna o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala.

 V kostole sv. Jozefa budú sv. omše o 10.00 ešte do konca februára.

 Vo farskom kostole sú nedeľné omše naďalej vo svojich obvyklých časoch.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan