8. nedeľa v cezročnom období - 27. 02. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 Od soboty 26. 2. zrušila vláda opatrenia týkajúce sa účasti na svätých omšiach. Môžu byť na svätej omši aj neočkovaní, nie je potrebné ani testovanie. V opatreniach naďalej zostáva povinnosť nosenia rúšok v interiéri ako aj dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.

 Od budúcej nedele (6.3.) otec biskup zrušil dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

 Srdečné Pán Boh zaplať za milodary na tretiu nedeľu v mesiaci na opravu lavíc aj za všetky ostatné milodary: SK18 0900 0000 0000 2861 1284. Budúcu nedeľu (6.3.) bude zbierka na charitu.

 V stredu 02. 03. je popolcová streda, ktorou začína pôstne obdobie. Je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zachovávame pôst a zdržujeme sa mäsitého pokrmu.

 Pri svätých omšiach budeme na znak pokánia značení na čele popolom.  Po dvoch rokoch môžeme, Bohu vďaka, konať aj pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú ako obvykle v stredu a piatok v kostole 30 min. pred večernou svätou omšou. Každú pôstnu nedeľu o 15.00 na levickej Kalvárii za každého počasia.

 Katechézy prvoprijímajúcich by sme chceli začať po jarných prázdninách v stredu 9. 3. od 16.30 do 17.30 vo fare. Prvé sväté prijímania sú naplánované na 12.a 19.júna. Podrobný rozpis a presné informácie dostane každé dieťa.

 Katechézy pre birmovancov plánujeme začať tiež po jarných prázdninách v piatok 11. marca o 15.30.  Z Biskupského úradu nám oznámili termín birmovky na 4.júna o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala.

 V kostole sv. Jozefa sv. omše o 10.00 nebudú slávené od nedele 06. 03. 2022 až do odvolania. Prosíme vás, aby ste tí, ktorí ste na túto sv. omšu chodievali prichádzali do farského kostola sv. Michala o 10.00.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan