5. Veľkonočná nedeľa - 15. 05. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Zbierka na nedeľu Dobrého pastiera na kňazský seminár bola 915,-€. Pán Boh zaplať za štedrý milodar.

 V pondelok 16. 5. sa uskutoční stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého na spoločných modlitbách po rannej svätej omši.

 Katechézy prvoprijímajúcich pokračujú v stredu o 16.30 a katechézy birmovancov v piatok o 15.30.

 Na budúcu nedeľu 22. 5. môžete po svätých omšiach odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole. Vopred ďakujeme za vaše milodary.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan