4. Veľkonočná nedeľa - 08. 05. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 8. 5. slávime 4. Veľkonočnú nedeľu, ktorá je nedeľou Dobrého pastiera. Po svätých omšiach bude už avizovaná tradičná zbierka na kňazské semináre. Pán Boh zaplať za každý milodar.  Po dlhej prestávke vás pozývame popoludní o 16.30 do Večeradla modlitby vo farskom kostole sv. Michala.

 V stredu 11. 05. o 16.30 je vo fare katechéza všetkých prvoprijímajúcich a po nej o 17.30 bude stretnutie rodičov a ich detí len zo ZŠ A. Kmeťa (I. ZŠ) a ZŠ na Školskej ul. (VII. ZŠ) s p. kaplánom ohľadom prvého svätého prijímania, ktoré bude 12. 06. o 10.30 vo farskom kostole. Účasť je nutná.

 Druhá skupina prvoprijímajúcich zo ZŠ na ul. Sv. Michala (II. ZŠ) a ZŠ Pri Podlužianke (IV. ZŠ) bude mať takéto stretnutie s p. dekanom až v stredu 25. 05. po katechéze o 17.30 ohľadom prvého svätého prijímania, ktoré bude v nedeľu 19. 06. o 10.30 vo farskom kostole.

 V štvrtok 12. 5. bude vo farnosti Čajkov v rámci mesačnej rekolekcie kňazov levického dekanátu koncelebrovaná svätá omša o 9.30.

 Na druhý štvrtok v mesiaci 12. 5. v rámci adorácie, ktorá začína o 17.00 bude stretnutie ctiteľov sv. Filomény.

 Katechéza všetkých birmovancov bude v piatok 13. 05. o 15.30 vo fare a po nej o 16.30 bude stretnutie s ich rodičmi ohľadom sviatosti birmovania, ktoré bude v sobotu 4.6. o 10.00 vo farskom kostole. Prosíme všetkých rodičov birmovancov, aby prišli na toto dôležité stretnutie.

 V sobotu 14. 5. o 10.00 prijmú sviatosť birmovania žiaci zo ZŠ s maďarským vyučovacím jazykom.

 Dnešnú nedeľu je Deň matiek. Nezabudnime sa za ne modliť a poďakovať im.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan