5. pôstna nedeľa - 26. 03. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje zbierku na 5. pôstnu nedeľu 26. 3. na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v Iraku, Sýrii a Libanone. Každý sa slobodne môže rozhodnúť, či mu jeho situácia dovoľuje prispieť týmto bratom a sestrám, hovorí Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup predseda Rady pre migrantov, utečencov.

 Dnes 26. 3. po pobožnosti Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 bude vo farskom Kostole sv. Michala Mariánske Večeradlo od 16.00.

 Chorých doma pred Veľkou nocou navštívime len v štvrtok 30.3. doobeda. Prosíme, nahláste ich v sakristii alebo vo fare do stredy 29.3.

 Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v sobotu (1.4.) a nedeľu (2.4.) od 16.00 do 18.00. Využite, prosíme, tieto dva dni. K prvému piatku v apríli sa už v tomto prípade nebude spovedať, pretože je Veľký piatok.

 V pondelok 3. 4. sa bude spovedať iba v maďarskom jazyku od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole. Prosíme maďarsky hovoriacich veriacich, aby prišli tento pondelok, neskôr už nebude možnosť.

 Budúca nedeľa 2.4. je Nedeľou utrpenia Pána, Palmová nedeľa (Kvetná), ktorou vstupujeme do Svätého týždňa. Môžete si priniesť ratolesti na požehnanie.

 Vyslovujeme veľké poďakovanie za milodary na lavice a energie. Ďalšie obnovené lavice sú už privezené. Touto cestou vás veľmi pekne prosíme, dbajte o to, aby sa hneď nepoškodzovali, lebo so smútkom konštatujeme, že niektorí s nimi narábajú veľmi nešetrne, následkom čoho sa poškodzujú. Ide hlavne o kľakátka. Kľakátko je určené na kľačanie. Opakovane sú niektoré vyštiepené, čo musíme dať znovu urobiť, a to nie je zadarmo. Mnoho kľakátok je už teraz odratých, vyšúchaných topánkami. Lavice sú pre vás, veriacich, prispievate na ne iba vy, narábajte s nimi, ako so svojimi vlastnými vecami.

 Na Kvetnú nedeľu 2. 4. býva tradičná zbierka pre podporu mládežníckych pastoračných centier a podujatí. Každý môžete prispieť podľa vašich možností. Pán Boh zaplať!

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan