4. pôstna nedeľa - 19. 03. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, tretiu, nedeľu v mesiaci 19. 3. môžete odovzdať po všetkých svätých omšiach svoje milodary na lavice a energie. Pre všetkých dobrodincov vyprosujeme hojné požehnanie.

 Rovnako ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Pozývame na pobožnosť krížovej cesty na Kalváriu o 15.00.

 Liturgické slávenie sv. Jozefa, ženícha Panny Márie bude v pondelok 20. 3. pri všetkých svätých omšiach.

 V pondelok 20. 3. po rannej svätej omši je stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého.

 V sobotu 25. 3. máme slávnosť Zvestovania Pána. Ranná svätá omša o 7.30 bude z tejto slávnosti.

 Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje zbierku na 5. pôstnu nedeľu 26. 3. na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v Iraku, Sýrii a Libanone. Každý sa slobodne môže rozhodnúť, či mu jeho situácia dovoľuje prispieť týmto bratom a sestrám, hovorí Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup predseda Rady pre migrantov, utečencov.

 V noci z 25. na 26. marca sa mení čas, posúva sa o hodinu dopredu.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk