4. pôstna nedeľa – 10. 03. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V nedeľu poobede pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 15.00 na Kalváriu, a potom na modlitby v Mariánskom Večeradle o 16.30 do farského kostola.

Budúci týždeň po jarných prázdninách opäť pokračujú katechézy pre prvoprijímajúcich aj pre birmovancov.

Na 5.pôstnu nedeľu 17. 3. sa u nás zahaľujú kríže, ktoré sa odhalia na Piatok utrpenia Pána v Svätom týždni.

Zároveň na budúcu nedeľu 17. 3. môžete obetovať po svätých omšiach svoj milodar na energie a opravy našich chrámov. Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

Spovedanie chorých a nevládnych po domoch bude v pondelok 18.3. a v utorok 19.3. Prosíme ich priebežne nahlasovať v priebehu budúceho týždňa v sakristii farského kostola, alebo v kancelárii farského úradu.

Spolok sv. Vincenta de Paul prosí o 2% z daní za rok 2023. Vaše 2% pomôžu riešiť problémové situácie ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku. Ďakujeme v mene núdznych.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár