4. pôstna nedeľa - 27. 03. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Tešíme sa, že v nedeľu o 15.00 mnohí ľudia prichádzajú na krížovú cestu na Kalvárii. Dnes 27. 03. sa bude modliť naša farnosť a v stredu a v piatok je krížová cesta vo farskom kostole o 17.30. V nedeľu o 15.00 na Kalvárii.

 Katechéza pre prvoprijímajúcich bude ako zvyčajne v stredu 30.3. od 16.30 vo fare. Prosíme, aby všetky prvoprijímajúce deti chodili na túto katechézu.

 Birmovanci namiesto katechézy nech prídu v piatok 1.4. na sv. spoveď od 17.00 do farského kostola. A potom na sv. omšu o 18.00.

 Spovedanie k prvému piatku bude v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma pred Veľkou nocou navštívime len v pondelok 11.4. doobeda. Prosíme, nahláste ich v sakristii alebo vo fare do nedele 10.4. Spoločné udeľovanie sviatosti pomazania chorých bude vo štvrtok 7.4. o 6.45 a o 18.00 vo farskom kostole. Nezabudnite, že pred prijatím tejto sviatosti je potrebné absolvovať sv. spoveď (nemusí byť v ten konkrétny deň).

 Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v sobotu (9.4.) a nedeľu (10.4.) až od 16.00 do 18.00.

 Keďže sa zatiaľ málo ľudí prihlásilo na fatimskú sobotu 2.4. na Staré Hory, prosíme vás, aby ste sa čím viacerí prihlásili na autobus, s odchodom o 7.00 spred fary, v sakristii alebo vo fare. Potrebné je zadať meno, telefónne číslo a hneď zaplatiť poplatok 10€ a to do stredy 30.3. Ak sa málo ľudí prihlási, autobus nepôjde a peniaze vrátime.

 Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila mimoriadnu zbierku v našich kostoloch na sobotu večer (2.4.) a nedeľu (3.4.). Výnos zbierky bude určený na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 Od nedeľe (3.4.) budú znova sv. omše v Kostole sv. Jozefa o 10.00 a vo farskom kostole budú sv. omše takto: 7.30, 8.45 po maď., 10.30 (farská), 18.00.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan