5. nedeľa v cezročnom období - 06. 01. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 V nedeľu 06.02. bude vo farskom kostole vystavená na poklonu Najsvätejšia Oltárna Sviatosť od 15.00 s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a posvätného ruženca. Ružencové tajomstvá sa zatiaľ nebudú vymieňať, nakoľko mnohí členovia nemôžu prísť do kostola.

 V štvrtok 10. 02. bude v rámci rekolekcie kňazov levického dekanátu koncelebrovaná svätá omša o 9.30 vo farskom kostole sv. Mikuláša v Pukanci.

 V piatok 11. 02. je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ktorý je 30. Svetovým dňom chorých. Svetový deň chorých ustanovil svätý Ján Pavol II. v roku 1992.

 Za vaše štedré milodary na opravu lavíc vo farskom kostole, ktoré naďalej prinášate osobne alebo posielate na účet farnosti:SK18 0900 0000 0000 2861 1284,nech vás Pán obdarí hojným požehnaním.

 Na sväté omše môžete už prichádzať, hlavne v nedeľu, aj do 100 osôb na jednu svätú omšu v režime OP. Prosíme, aby ste naďalej zachovávali všetky vládou stanovené opatrenia.

 Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje pre manželské páry Originálne manželské rekolekcie od 18. do 23. marca 2022 v Leviciach v penzióne REKREA v Kalinčiakove č. 490. Bližšie informácie sú na plagáte.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan