Druhá nedeľa v Cezročnom období - 15. 01. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Prosíme ochotných veriacich, aby prišli pomôcť pri odložení vianočnej výzdoby vo farskom kostole v pondelok 30. 1. po večernej svätej omši o 18.45.

“Milí rodičia a deviataci, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul, ktorý sa uskutoční dňa 2. februára 2023 o 9.00 hod. Zúčastnite sa dňa plného zaujímavých aktivít a informácií o štúdiu na cirkevnom gymnáziu.”

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

V štvrtok 2. 2. je sviatok Obetovania Pána. Kňaz vstupuje do kostola v procesii s asistenciou a požehná „hromničné sviece”, ktoré si prinesiete so sebou.

V piatok 3. 2. je liturgická spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, kedy sa udeľuje prítomným veriacim na záver svätej omše požehnanie hrdla s prekríženými sviecami.

V nedeľu 5. Februára na sv. omšiach bude v našej farnosti sestra Mária z Nitry rozprávať o Združení Zázračnej medaily – o podomovej návšteve Panny Márie, o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré a tiež zaujímavé svedectvá. Prinesie aj knihy o zjavení, Dar od Nepoškvrnenej, Zázračné medaily, škapuliare, ktoré si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan