5. nedeľa v cezročnom období – 04. 02. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Na prvú nedeľu 4.2. popoludní pozývame na Eucharistickú adoráciu do farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

Svätá omša pre maďarských veriacich sa výnimočne presúva zo stredy na utorok 06. 02. o 16.30.

V štvrtok 08. 02. sa bude z príležitosti mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu sláviť koncelebrovaná svätá omša o 10.30 v Novej Dedine.

V piatok 9.2. pri svätých omšiach si pripomíname 11. výročie posviacky farského kostola svätého Michala archanjela.

V sobotu 10. 02. bude na fare fašiangový maškarný ples od 15.00. Pozývame najmä deti, rodičov, aj ostatných veriacich vytvoriť radostné spoločenstvo. Prosíme šikovné pekárky, cukrárky aby pripravili svoje dobroty na pohostenie. Bude aj tombola☺.

V nedeľu 11.2. je 32. Svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež svätý Ján Pavol II. v roku 1992.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár