4. nedeľa v cezročnom období – 28. 01. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Srdečne ďakujeme za štedré milodary na energie a opravy našich chrámov.

Dnes 28. 1. popoludní o 16.30 pozývame do farského kostola sv. Michala na modlitby do Mariánskeho večeradla.

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

V piatok 2. 2. je sviatok Obetovania Pána. Kňaz vstupuje do kostola v procesii s asistenciou a požehná „hromničné sviece“, ktoré si prinesiete so sebou.

Na prvú sobotu v mesiaci (3.2.) sa koná púť k Panne Márii na Staré Hory. Službu bude mať náš levický dekanát. Záujemcovia, ktorí by chceli ísť autobusom, sa môžu zapísať v sakristii a hneď zaplatiť poplatok 12€. Odchod autobusu je o 7.00 spred Kostola Ducha Svätého na Rybníkoch. Z našej farnosti môžete nastúpiť pred farou na Ulici sv. Michala. Autobus príde o 7.10. Návrat je približne o 14.30.

V sobotu 3. 2. je liturgická spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, kedy sa udeľuje prítomným veriacim na záver svätej omše ráno aj večer požehnanie hrdla s prekríženými sviecami.

Spolok sv. Vincenta de Paul ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí sa zapojili do vianočného projektu Daruj radosť. Zásluhou bohatej štedrosti veriacich v Leviciach sa v kostoloch sv. Michala a Ducha Svätého spoločne vyzbieralo 700 kg trvanlivých potravín a 1380,-€. Podporených bolo viac ako 90 rodín a jednotlivcov. Pán, Boh nech odmení vašu štedrosť!

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:

SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár