4. Veľkonočná nedeľa – 21. 04. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Slávime 4. Veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého Pastiera, kedy okrem, veľmi potrebných modlitieb, formou zbierky aj finančne podporujeme kňazský seminár v Nitre, kde študujú naši banskobystrickí seminaristi. Srdečne ďakujeme v mene všetkých bohoslovcov.

V sobotu 27. apríla sa uskutoční stretnutie všetkých členov Máriinej Légie o 14.00 v priestoroch farského úradu v meste.

V Kostole sv. Jozefa budeme opäť sláviť sväté omše za účasti detí od 28.apríla o 10.00.

Zápis do 1. ročníka ZŠ a úvodného ročníka ZŠ na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul sa uskutoční 26.4. 2024 (piatok) v čase od 14.00 do 18.00 a v sobotu 27.4.2024 v čase od 8.00 do 12.00. Bližšie info o zápise nájdete na webovej stránke školy.

Gymnázium sv. Vincenta de Paul oznamuje veriacim, že v jej priestoroch bude možné darovať krv dňa 24.4.2024 (streda) v čase od 8.00 do 10.30. Bližšie informácie o tejto akcii a prihlasovaní sa, nájdete na webovej stránke školy.

Na hore Butkov sa koná 18. mája veľká púť s bohatým duchovným programom (viď plagát na nástenke), ktorý vyvrcholí slávnostnou svätou omšou celebrovanou Mons. Nicolom Girasolim, pápežským nunciom na Slovensku. Pri svätej omši sa vyhlási toto pútnické miesto za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva a požehná sa socha „Kráľa milosrdenstva“. Záujemcovia sa môžu prihlasovať u pani Evy Hajdamárovej:0908 170 815

V Banskobystrickej diecéze sa pripravuje na turíčnu sobotu 18. mája na Starých Horách „Púť rodín“. Program je k nahliadnutiu na kostolnej výveske.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.

Mons. Ján Bednár, farár