3. Veľkonočná nedeľa – 14. 04. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Túto nedeľu 14.4. vás prosíme o milodary na energie a opravy našich kostolov. Nech Pán štedro odmení vaše obety.

Dnes, v nedeľu 14.4. vás pozývame na modlitby do Mariánskeho večeradla o 16.30 do farského kostola sv. Michala.

Taktiež dnes 14.4. popoludní bude v kostole sv. Jozefa o 15.00 stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich zo ZŠ A. Kmeťa a zo ZŠ Pri Podlužianke a o 16.30 s rodičmi prvoprijímajúcich zo ZŠ na ul. sv. Michala, zo ZŠ na Školskej ulici a súkromnej školy Narnia. Prosíme všetkých rodičov, aby prišli na toto stretnutie, lebo to budú posledné informácie pred prvým svätým prijímaním 12. a 26. mája. Takisto prosíme priniesť milodar na réžiu – kvety, šaty, foto…

Budúca 4. Veľkonočná nedeľa, je nedeľou Dobrého Pastiera, kedy okrem, veľmi potrebných modlitieb, formou zbierky aj finančne podporujeme kňazský seminár v Nitre, kde študujú naši banskobystrickí seminaristi. Srdečne ďakujeme v mene všetkých bohoslovcov.

V Kostole sv. Jozefa budeme opäť sláviť sväté omše za účasti detí od 28.apríla.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.

Mons. Ján Bednár, farár