2. Veľkonočná nedeľa - 24. 04. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 24. 04 slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva, kedy vás pozývame na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou o 15.00.  Ďakujeme za milodary na opravu lavíc či v kostole, osobne alebo na farský účet, ako aj za milodary pri Božom hrobe, ktoré sú obetované na kresťanské pútnicke miesta vo Svätej zemi.

 V štvrtok 05. 05. nás navštívi dp. Ľuboslav Hromják, cirkevný historik Spišskej diecézy, ktorého môžeme často počuť na Rádiu Lumen, alebo Rádio Mária. My si ho pamätáme z pútavej prednášky o živote svätej Filomény vo farskom kostole z r. 2020 a ktorý pri tejto príležitosti bude sláviť aj svätú omšu o 18.00.

 V nedeľu 08. 05. pristúpia k prvému svätému prijímaniu žiaci zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským pri svätej omši o 8.45.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan