3. pôstna nedeľa - 20. 03. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 20. 03. na tretiu nedeľu v mesiaci môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom kostole. Pán Boh zaplať!

 V stredu 23. 3. je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Prosíme členov Ružencového bratstva, aby si zobrali na starosť modlitbový program tak, ako po iné roky. Adorácia bude končiť po Korunke Božieho milosrdenstva o 15.45.

 Pápež František v piatok 25. 3. na slávnosť Zvestovania Pána zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Ríme a pápežský delegát súbežne s ním vo Fatime. My sa pripojíme k tomuto aktu po rannej svätej omši o 6.45 adoráciou pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou. Večer modlitbou Krížovej cesty a po svätej omši o 18.00 poklonou Najsvätejšej Oltárnej sviatosti.

 Spolok sv. Vincenta de Paul organizuje zbierku trvanlivých potravín pre Ukrajincov každý štvrtok do odvolania od 15.30 do 17.00 vo Vincentíku, ktorý sa nachádza v Dome služieb Poľná 6.Okrem potravín je možné priniesť hygienické potreby, deky, plienky, vlhčené utierky…

 Finančnú pomoc môžete posielať aj na Slovenskú katolícku charitu: SK93 1100 0000 0029 4546 3097 Vs: 380 Alebo ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi: SK09 0900 0000 0051 2133 9396, do poznámky uveďte “Pomoc Ukrajine”.

 O 2 týždne v sobotu 2.4. má náš dekanát Levice program k fatimskej sobote na Starých Horách, preto pôjdeme z obidvoch farností na túto púť jedným autobusom. Odchod autobusu je o 6.45 z parkoviska pred Kostolom Ducha Svätého a o 7.00 spred našej fary na Ulici sv. Michala. Zapisovať sa môžete do stredy 30.3. v sakristii alebo na fare. Potrebné je zadať meno, telefónne číslo a hneď zaplatiť 10€. Sv. omšu o 10.30 bude celebrovať generálny vikár Mons. Branislav Koppal.

 Katechézy pre prvoprijímajúcich bývajú v stredu od 16.30 a pre birmovancov v piatky od 15.30 na fare.

 Upozorňujeme na zmenu času – zo soboty (26.3.) na nedeľu (27.3.) sa posunú hodiny z 2.00 na 3.00 (letný čas).

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan