3. pôstna nedeľa – 03. 03. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Poklona na prvú nedeľu v mesiaci (3.3) vo farskom kostole bude od 16.00, nakoľko je na Kalvárii o 15.00 pobožnosť Krížovej cesty. Tí, ktorí pre zdravotný stav nemôžu ísť na Kalváriu, môžu sa pomodliť od 15.00 Korunku a krátku Krížovú cestu vo farskom kostole.

Budúci týždeň počas jarných prázdnin nebudú katechézy pre prvoprijímajúcich ani pre birmovancov.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za štedré milodary na energie a opravy našich chrámov.

Rovnako ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár