3. nedeľa v cezročnom období – 21. 01. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Od 18. 1. do 25. 1. je Týždeň modlitieb za Zjednotenie kresťanov. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a na zakončení tohto týždňa modlitieb.

V rámci tohto týždňa sa uskutoční ekumenická bohoslužba v maďarskom jazyku v utorok 23.1. o 16.30 vo farskom kostole sv. Michala archanjela. Službu budú konať Július a Tímea Kassaioví, ktorí pastorujú reformovaných kresťanov.

Recipročne v štvrtok 25. 1. 2024 o 17.00 v levickom reformovanom kostole bude mať homíliu dp. Otto Péter, ktorý slúži pre maďarských rímskokatolíckych veriacich v Leviciach. V štvrtok 25. 1. sú spoločné kňazské rekolekcie v Badíne. Začínajú koncelebrovanou svätou omšou s otcom biskupom o 9.30.

Tretia januárová nedeľa je pápežom Františkom ustanovená v roku 2019 za Nedeľu Božieho slova. Je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova, ktorým nás veriacich povzbudzuje k čítaniu, rozjímaniu a k dennej modlitbe s Božím slovom.

Dnešnú nedeľu 21. 1. môžete prispieť po všetkých svätých omšiach svojim milodarom na energie a opravy našich chrámov. Nech vás Pán, Boh štedro odmení a požehná za vašu obetavosť.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár